Tổng kho máy xới đất là đơn vị cung cấp các loại máy nông nghiệp và đa dạng nhất Việt Nam bao gồm máy xới đất, máy cát cỏ, máy lên luống, máy giao hạt, máy bơm.

Các máy móc nông nghiệp được sản xuất cả ở trong nước và nhập khẩu như Kama, Kachita, Honda, Yamaha, Kobuta.

Tổng kho máy xới đất luôn hướng tới sản phẩm máy nông nghiệp chính hãng, giá cả hợp lý nhất để bà con có thể canh tác sản xuất.