Công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Kachita
MSDN: 0108032092

Địa chỉ: Số 14 Ngọc 15 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội Nội

Địa chỉ: số 591 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Tel: 035 2938282
Email: tuantop@gmail.com